LINN LÜHN

CHRISTOPH SCHELLBERG

About Time

June 3 - July 17, 2021

Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Installation view Christoph Schellberg ´About Time´
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Installation view Christoph Schellberg ´About Time´
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Installation view Christoph Schellberg ´About Time´
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Installation view Christoph Schellberg ´About Time´
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
All About You, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Vegetarian, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
About Time, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Summer Painter, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Sad Vacation, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Sauce Lover, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Near You, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Performance Art, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Very Sad Trousers, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
>
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Excuse Me, I Love You, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Dancing Again, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Sleep, 2021
Acrylic on canvas
29 x 34 cm/ 11.4“ x 13,4“ (framed/ gerahmt)
13 x 18 cm/ 5.1“ x 7.1“ (unframed/ ungerahmt)
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Workin, 2021
Acrylic on belgian linen
50 x 70 cm/ 19.7 x 27.6 in.
Christoph Schellberg bei Linn Lühn
Christoph Schellberg
Proper Despair, 2021
Acrylic on belgian linen
50 x 70 cm/ 19.7 x 27.6 in.
↑ top